Recent Posts

  Trans sex sex homoseksuell sex

  trans sex sex homoseksuell sex

  Jeg lurer på en liten ting:) Da en person skriver tricka-s-potiskem.eu at hun/han er en transseksuel jente, betyr det at personen føler at den er født i feil kropp, altså i en jente. 7. mai LHBT: benevnelsen «lesbiske, homofile, bifile og transpersoner,» forkortet . liten toleranse for før-ekteskapelig samleie, sex og homoseksuell. Hvis du primært ønsker å ha sex med noen over 40, så kan Gaysir være et nettsted du kan oppsøke. Helsestasjon for Lesbisk, Homofil, Bifil og Trans ungdom.

  Trans sex sex homoseksuell sex

  Tao tantra massage sensual orgasm massage homo

  Om en begynner å flytte på kjønn, enten i form av uttrykk, klær, endringer i kjønnskarakteristika primære og sekundære så kommer kjønnets kraft voldsomt til syne.

  Kjønn i bevegelse er gjerne opphav til provokasjon, hat, psykisk og fysisk vold og redsel. Mange, spesielt menn, blir provoserte og sinte når det kommer til kjønn i bevegelse eller en legning utover heteronormen. Det skjer gjerne en indre konflikt som klusser til våre behov for å kategorisere og putte i bås. Oversikt og plassering gir trygghet. Hva er så grunnen til denne måten å reagere på? Kommer det av menneskets ur-instinkter og primitive tenkemåte som kommer i konflikt med vår såkalte intelligens?

  Er kjønn som var ufarlig og det naturligste i verden plutselig blitt skremmende og farlig? For den som beveger seg ut av det normsatte kjønnsmønsteret kan dette oppleves som farlig, angstfullt, flaut og skammelig. Noen gjør det som en interesse eller av spenning. Noen tenner seksuelt på dette. Da velger du å gjøre det. Andre gjør det fordi de må. De har en alvorlig og sjelden diagnose. De er redde, skamfulle, flaue og hemmelighetsfulle. Om ordet valg skal være med her, så snakker vi om avslutning av livet.

  Ordet betyr «på tvers av». Ordet er litt belastet grunnet misbruk trans, transe, transehore osv. Transseksualisme ts heretter er en diagnose ICD 10 F Diagnosen er egentlig ikke en somatisk sykdom, heller ikke en psykisk sykdom, selv om den er kategorisert slik i diagnosesystemet.

  Det er en tilstand hvor det fysiske og det mentale jeg-et er i et misforhold med hverandre hva gjelder kjønn. Forskjellen på menn og kvinners hjerne kan sees ved røntgenundersøkelse. Hos pasienter med diagnosen ts kan en derav bevise de faktiske forhold. Utbredelsen er anslått til ca. I det engelske språk har de en bedre måte å definere kjønn. Sex betyr fysisk kjønn, mens gender betyr det kjønnet du er som person.

  Dette og flere andre fysiske tegn avslører hva en vet om fosterets utvikling. Blåkopien av mennesket er hunkjønn. Frem til uke fem i utviklingen av fosteret utvikler alle mennesker seg likt og som hunkjønn. Etter dette endres karakterene til foster som skal bli guttebarn som følge av hormonell påvirkning. Dette styres av XY-kromosomets «nøkler». Jentebarn med kromosom XX trenger ikke påvirkning av andre hormoner, da de skal utvikles i samsvar med mors hormoner i blodbanen.

  Hvis et guttefoster ikke klarer å lage nok mannlige kjønnshormon under utviklingen, mens det samtidig påvirkes av østrogener i blodet fra mor kan det skje en form for redusert endring mot et komplett guttebarn. Kroppen kan godt endres prosent, men også hjernen må endres fra utgangspunktet blåkopien.

  Om dette ikke skjer får en et individ med mannlig kropp og kvinnelig hjerne. Motsatt vei kan jentefoster bli påvirket av mannlige kjønnshormoner, som det grunnet XX-kromosom ikke har produsert selv. Dette kan skje om mor lider av andrenogenitalt syndrom. Dette betyr at binyrene der kvinner produserer testosteron utskiller store mengder testosteron som affekterer fosteret. En ser andre grader av mellomstillinger rundt kjønn uavhengig av kjønnskromosomstatus, såkalt intersex eller tvekjønnethet.

  Her har påvirkningen hormonelt ført til en mellomstilling i utviklingen av genitalia. Hvilket kjønn dette individet er og opplever seg som kan ikke fastslås før det kan fortelle dette selv. Det er dog vanlig at foreldrene velger et kjønn tidlig etter fødsel, og barnet gjennomgår en kjønnskorreksjon. Ts er ikke en legning. Det forteller ingenting om individet føler seg tiltrukket av menn eller kvinner. Også kjønnskorrigerte kan ha homofil legning. Nei, Kari har ikke det.

  Et menneske kan ikke skifte kjønn. Kjønnsskifte har vært brukt i alle år om behandlingen som tilbys ts-pasienter. Både media og fagfolk holder liv i denne definisjonen. Dette er misvisende og krenkende for den det gjelder og som ikke opplever noe kjønnsskifte.

  Ordet kommer sannsynligvis fra omverdenens opplevelse av at Kari var en kvinne og ble en mann. Fakta er at Kari aldri var en kvinne, men det så sånn ut. Det er umulig å endres fra å være det ene og bli det andre. Dette er selve kjernen i ts. En er sitt opplevde kjønn, men kroppen har ikke vært med på utviklingen. Det er misforholdet som er essensen her. På engelsk blir det mer tydelig, sex sitter mellom beina, gender sitter mellom ørene.

  Og det er mellom ørene vi er, føler, sanser og lever. En blir ikke trist i stortåa. Bare primitive skapninger som enkelte frosker og fisk kan skifte kjønn om det er for lite av et kjønn i dens habitat. Som nevn er ts en tilstand som er svært vanskelig for den det gjelder.

  Uoverensstemmelsen oppdages vanligvis i egen bevissthet i barneårene. Barn og kjønn er ikke så alvorlig. Det er fra puberteten og utover at tilstanden blir mer alvorlig. Kroppen får sine sekundære kjønnskarakteristika bryster, former, menstruasjon osv. Dette vil for ts-pasienter føles som et steg i gal retning. En opplevelse av seg selv blir bare enda mer feil enn den var. I tillegg blir relasjoner og seksualitet mer alvorlig fra puberteten av. Det stilles krav som er kjønnsavhengig.

  Forventninger oppstår i forhold til hva du kan, hvilke interesser og verdier du har, å få seg en kjæreste og å oppføre seg som forventet ut fra det kjønnet verden rundt ser.

  Disse kravene blir ofte vanskelig å fylle for den det gjelder. Livet blir et skuespill hvor en skjuler seg selv og sitt virkelige jeg. Livet blir en kamp som er både ensom og veldig ressurskrevende. Dette kommer i tillegg til de kravene som alle andre har, som skolegang, jobb og familie.

  Disse kravene blir ofte for mye for pasienten, noe som går ut over mentalhelsen. Angst, alvorlig depresjon og selvmordsplaner er ikke uvanlig. Pasienten er i en tilnærmet umulig situasjon som ofte oppleves som et mareritt som starter hver eneste dag når en våkner. Hvor mange som sliter med kjønn eller legning av pasienter i psykiatrisk behandling vites ikke, da mange ikke klarer å fortelle om dette. Skammen blir for stor. Sannsynligvis er det en høy andel av pasienter i psykiatrien som er der av grunner som behandlingsapparatet ikke får vite.

  Behandlingen av ts er naturlig nok somatisk. En kan ikke endre på opplevelsen av kjønn mentalt. Da må en korrigere kroppen slik at den harmonerer med egen opplevelse av kjønn. Etter grundig utredning får pasienten hormonell terapi i minst ett år, for så å bli korrigert kirurgisk.

  Resultatet er avhengig av kroppens utgangspunkt, alder og hvilken «vei» en skal i behandlingen, men de fleste får et veldig bra resultat. Ingen under 20 år tilbys behandling, som i Norge ligger under Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Ulempen med aldersgrensen er at kroppen har fått de sekundære kjønnskarakterene. I tillegg var det mindre utbrudd av hepatitt A blant msm i , og , og en opphopning av tilfeller av shigellose i LGV er siden påvist hos et førtitalls msm i Oslo-området.

  Det er påvist noen enkelttilfeller av hepatitt C blant msm i Norge. Tilfeller av seksuelt overførbare infeksjoner blant menn som har sex med menn meldt MSIS I ble det i 38 land utført en europeisk internettundersøkelse blant menn som har sex med menn.

  I den norske delen var det deltakere. Denne andelen var høyere blant hivpositive deltakere. Bruk av alkohol og illegale rusmidler var utbredt, særlig blant de hivpositive som svarte på undersøkelsen. Denne internettundersøkelsen er ikke en representativ undersøkelse for alle menn som har sex med menn, og resultatene kan derfor ikke tolkes ukritisk som uttrykk for kunnskap og atferd blant alle menn i denne gruppen.

  Msm bør jevnlig tilbys undersøkelse for å avdekke seksuelt overførbare infeksjoner. Seksuelt aktive msm bør sjekke seg årlig. Menn med flere partnere bør la seg undersøke oftere. En slik rutineundersøkelse bør omfatte somatisk undersøkelse med laboratorieprøver. I tillegg bør konsultasjonen omfatte evt.

  Det kan være vanskelig å stille de rette spørsmålene for å få en god seksual- og risikoanamnese fra menn. Mange msm er lite åpne om sin seksuelle legning i møte med helsepersonell, og spørsmål om sivil status etc. Leger bør være spesielt oppmerksom på symptomer på hivinfeksjon og evt. Mange av de seksuelt overførbare sykdommene som rammer msm gir lite uttalte eller få symptomer. Det er derfor viktig at under­søkelsen omfatter en rekke laboratorieprøver. En fullstendig under­søkelse av en asymptomatisk msm bør inkludere:.

  Ved påvising av rektal klamydia bør det utføres serotypebestemmelse for undersøkelse på LGV. Slike undersøkelser utføres ved Fürst medisinske laboratorium og St. Olavs hospital i Trondheim. Vaksinasjon mot hepatitt A og B anbefales til alle msm. Utgifter til hepatitt B-vaksine dekkes av folketrygden blåreseptforskriften § 4. Vaksine bestilles fra Folkehelseinstituttet. Serologisk testing anbefales før vaksinasjon, men er ikke et krav for å få vaksine dekket av folketrygden.

  Hepatitt A-vaksine må betales selv av den enkelte. Ved hepatitt A-utbrudd i homofile miljøer, kan vaksineutgifter dekkes av folketrygden. Det er smittevernlegen i samarbeid med Folkehelseinstituttet som avgjør om det foreligger et utbrudd. Msm som deltar aktivt på arenaer for tilfeldig sex og har intim kontakt med mange partnere, bør vurdere å ta vaksine mot meningokokksykdom smittsom hjernehinnebetennelse  uavhengig om arenaen er i utlandet eller i Norge.

  Konsultasjonen bør inneholde forebyggende rådgiving. Det viktigste forebyggende tiltaket i forhold til seksuelt overførbare sykdommer blant msm er i hovedsak å bruke kondom og vannbasert glidemiddel ved analsex og ikke la sæd komme inn i munnen. For å unngå gonoré og syfilis er det viktig å bruke kondom også ved oralsex. På grunn av økt risiko for bl. Ifølge Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege dekker Folketrygden utgifter til legehjelp, behandling og utgifter til medisiner dersom en pasient har grunn til å anta seg smittet med allmennfarlig smittsom sykdom og oppsøker lege for nødvendig undersøkelse etter smittevernloven § Følgende relevante sykdommer er definert som allmenn­farlig smittsomme sykdommer: Genital chlamydiainfeksjon inkludert venerisk lymfogranulom, LGV , gonoré, hepatitt A-, B- og C-virusinfeksjon, hivinfeksjon og syfilis.

  Det ytes ikke stønad til dekning av utgifter til undersøkelser etter denne bestemmelsen uten at pasienten har grunn til å anta seg smittet eller legen får mistanke om at pasienten har en allmennfarlig smittsom sykdom.

  En prioritert forebyggingsstrategi mot hiv blant msm de senere årene både i Norge og mange andre land har vært økt hivtesting avdekking av mørketallet i de mest risikoutsatte miljøene og rask hivbehandling av smittede for å redusere smittepresset i gruppen. I tillegg til atferdsendring og økt kondombruk er tidlig diagnostikk og rask behandling av også andre seksuelt overførbare sykdommer som syfilis og gonore vesentlig i det forebyggende arbeidet.

  Msm bør jevnlig tilbys undersøkelse for å avdekke seksuelt overførbare infeksjoner når de oppsøker fastlege eller andre helsetjenestetilbud. Seksuelt aktive msm oppfordres til å sjekke seg årlig, og menn med flere partnere bør undersøke seg oftere. De siste årene har preeksponeringsprofylakse PrEP mot hiv blitt et viktig forebyggende tiltak. Studier har vist at medikamenter som brukes i behandlingen av hivpositive også kan forbygge hivsmitte dersom man tar medikamenter før en mulig smittesituasjon oppstår.

  Dette kalles preeksponeringsprofylakse PrEP. PrEP beskytter ikke mot andre seksuelt overførbare infeksjoner. PrEP anbefales derfor brukt i tillegg til kondom, jevnlig testing og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner. PrEP kan brukes på to måter, enten tas tabletter hver dag kontinuerlig eller  tablettene tas ved behov intermitterende:.

  Ved kontinuerlig behandling tar man 1 tablett daglig. Denne måten passer for de som har mange sexpartnere hele tiden, eller at det er uforutsigbart når man kommer til å ha sex. Ved intermitterende behandling skal det tas 2 tabletter timer før seksuell kontakt.

  Deretter tas 1 tablett daglig i to dager. De siste tablettene tas 24 og 48 timer etter siste risikoeksponering ubeskyttet sex. Det er viktig at man ikke tar mer enn 7 tabletter per uke. Den intermitterende behandlingen passer best for de som har sjeldnere sex, f. PrEP er først og fremst aktuelt for menn som har sex med menn msm og transpersoner som har hatt:.

  For å bli vurdert til å starte bruk av PrEP skal man være hivnegativ og i betydelig risiko for å bli smittet. PrEP er tilgjengelig ved Olafiaklinikken ved Oslo universitetssykehus og infeksjonsmedisinske avdelinger rundt om i landet.

  PreP finansieres i løpet av av det regionale helseforetaket etter forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus h-reseptlegemidler. H-resept skal være forskrevet av sykehuslege eller privatpraktiserende lege som er godkjent av RHF-ene. Les mer om PrEP i faglige retningslinjer fra infeksjonsmedisinforeningen: Posteksponeringsprofylakse PEP mot hiv kan være aktuelt etter ubeskyttet samleie med en kjent hivpositiv som ikke er velbehandlet, ved stikkuhell eller ved deling av sprøyte.

  Ved slike tilfeller bør infeksjonsmedisiner kontaktes øyeblikkelig med tanke på behandling med antivirale medikamenter. Behandlingen varer normalt i 4 uker. PEP kan benyttes når andre forebyggende tiltak har sviktet eller ved uventet hendelse, som ved en kondomsprekk. PEP bør igangsettes så snart som mulig dersom det er indikasjon for slik behandling og senest innen 48 timer etter at risikosituasjonen fant sted.

  PEP finansieres i løpet av av det regionale helseforetaket etter forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus h-reseptlegemidler. Helseutvalget tidligere Helseutvalget for bedre homohelse ble opprettet og er en stiftelse som driver helsefremmende og forebyggende arbeid overfor kvinner som har sex med kvinner ksk og menn som har sex med menn msm.

  Organisasjonen er også kompetansesenter i homohelse. I løpet av sin over 30 år lange historie har Helseutvalget utviklet seg fra å være en ren hivforebyggende organisasjon til å være et bredt anlagt helseforebyggende tiltak som har kvinner og menn som har sex med personer av samme kjønn som sine målgrupper.

  Hivpositive menn som har sex med menn er en prioritert gruppe i Helseutvalgets arbeid. Helseutvalget tilbyr også spesialdesignede gruppeseminarer for målgruppen og har en rekke nettbaserte intervensjoner.

  Helseutvalget er en viktig kunnskapsleverandør til helsevesenet, politikkutformere, media, helsebyråkrater og de homopolitiske interesseorganisasjonene i Norge. Organisasjonen utvikler og formidler forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, samt avholder kurs og konferanser for det helsefaglige og politiske praksisfeltet. I ble det startet et nytt likemannbasert lavterskeltilbud med hurtigtesting for hiv og syfilis Sjekkpunkt.

  I startet Helseutvalget et prosjekt med gratis tilbud om selvtest for hiv til hjemmebruk. Olafiaklikken er et senter for rådgivning, undersøkelse og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner, og er en seksjon under Oslo universitetssykehus.

  Sex play homo pule gutter